Om Mette Sina

Lidt om mig og min måde at arbejde på

Livet som vi kender det, udvikler sig og forandrer sig og kan byde os kriser i form af afskedigelser i job, skilsmisse, tab af partner, venskab, familie, opstået sygdom hos dig selv eller hos en du kender mv. Der kan opstå et behov hjælp til for at re-definere vores opfattelse af verden som vi kendte den og få støtte til at re-orienere os mod det nye og ukendte. 


Men også dagligdags kriser i vores relationer kan give os udfordringer, om det er privat eller det er på arbejdspladsen.


Vi kan i vores private og professionelle relationer rammes af en følelse som vi ikke kan styre eller som optager os. Nogle gange forstår vi ikke hvorfor. Ofte reagerer vi mere eller mindre ubevidst på bestemte måder /’mønstre’ som kan være mere eller mindre uhensigtsmæssige. Vi kan i fællesskab afdække dine mønstre og finde nye måder at agere på.  

Mette Sina

Eller vi oplever at vi befinder os i krise eller dyb sorg. Her har vi allermest har brug for at blive mødt et neutralt sted hvor vi føler os forstået. For derigennem at finde det sted hvor du kan finde ind til kernen af dine egne behov og ikke mindst se tingene fra et nyt perspektiv.

 

Vores måder at anskue og fortolke samt reagere på det oplevede, i forhold til vores omverden, sker på baggrund af den tidlige erfaring vi har med os fra vores første relationer. Anskuelsen, fortolkningen sker ofte ubevidst, hvorimod vi ofte har nemmere ved at blive opmærksom på vores adfærd/reaktioner - om ikke andet så fordi vores omverden gør os opmærksom på det. Disse ubevidste 'mønstre' eller 'indre arbejdsmodeller' har på et tidspunkt udviklet fordi der var behov for dette. Disse modeller har bl.a. også indflydelse på om hvorvidt vi oplever os selv som værdig til at blive elsket, værdig ift. at modtage nærvær, værdig til at måtte være her uden at skulle præstere eller levere. Hvis selvværdet er ramt, kan det have store konsekvenser i relationer til andre hvilket kan have en indflydelse på relationer til andre, herunder også karrieren.  

 

I vores samarbejde, vil du opleve at selvindsigt/selvforståelse vil give dig større frihed i de situationer som ellers kan syntes svære. Fordi nu nu får et mere aktivt 'valg' end når dine følelser løber af med dig. Jeg arbejder derfor med at synliggøre de mønstre du har, så du mere aktivt kan tage et valg i hvordan du vil reagere i forhold til relationen næste gang. Det handler først og fremmest om at forstå sig selv nok til at kunne mærke hvor man bliver påvirket og hvorfor, for derigennem at kunne træffe mere bevidste valg.

 

Jeg arbejder ikke med en bestemt psykologisk metode hver gang, men arbejder bredt og kombinerer både erfaring fra psykoterapien og min psykologi uddannelse sammen med mine erhvervserfaringer. Jeg kombinerer det på en integrativ måde, hvor det ikke handler om at 'fikse problemet', eller slippe fri af fysiske symptomer. Fysiske symptomer kan derimod give vigtige budskaber om hvor i psyken der skal kastes lys på. Min erfaring er at når man 'kaster lys på disse ting', at de så med tiden mindskes.

 

Jeg glæder mig til at møde dig.

Når vi går ind i tomrummet,

så opløses smerten

- og vi får det tilbage, som vi tabte en gang

  

- Tove Hvid

CV


Uddannelse

Jeg har læst en BSc Honours i Psykologi, imens jeg var bosiddende i Dublin i Irland i perioden 2009 - 2014. Det er en videnskabelig uddannelse, hvori der også indgår empirisk forskning. Jeg har bl.a. været i UK for at lave flere forsknings forsøg.


Jeg har skrevet et kvantitativt speciale i kognitiv psykologi, hvor jeg undersøgte hvornår vi har en tendens til at overvurdere vores beslutninger og vurderinger i nogle sammenhænge og undervurdere dem i andre.


Jeg har endvidere skrevet et kvalitativt speciale i social psykologi, hvor jeg undersøgte hvordan vores individuelle, kollektive og nationale identitet påvirkes ved at være expat/udstationeret som medrejsende ægtefælle.


Min uddannelse som er godkendt at det Britiske og Irske Psykolog nævn, samt godtkendt af det danske Undervisningsministerium.

~

Jeg er uddannet Psykoterapeut fra ID Academy i 2017. Uddannelsen, varer 4 år og tager udgangspunkt i det hele menneske og ikke kun dele af mennesket, såsom barndommen, men der arbejdes også med relationer, det fysiske og ikke mindst samfundet omkring os. Uddanelsen tager det bedste fra flere forskellige psykoterapeutiske retninger. Jeg har her specialiseret mig i parforhold og chock/traume. Min speciale blev skrevet i "Traume og dissociering".


Uddannelsen opfylder de vejledende tværministerielle kvalitetskriterier for private psykoterapeut uddannelser, der blev udarbejdet af Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Indenrigs og Sundhedsministeriet i 2004.


Jeg deltager løbende i supervison.

~

Jeg har i 2018 uddannet mig til Psykiatri Vejleder igennem Psykiatri Fonden. Uddannelsen tager udgangspunkt i læren om de tilstande hvor de psykiske udfordringer er mere alvorlige/patologiske. Her skrev jeg opgave i "Personlighedsforstyrrelser og tilknytning til arbejdsmarkedet".

Erhvervserfaring

Jeg har erfaring fra både det private og offentlig virksomheder. 


Human Resources:

Jeg har erfaring indenfor HR med, processerne omkring rekruttering og headhunting af medarbejdere, coaching af ledere, konflikthåndtering, personlighedstyper herunder personprofil analyser i diverse testværktøjer, samtale metoder, afskedigelse af medarbejdere.


Ansættelse af medarbejdere bør tage udgangspunkt i profilen til stillingen, men også virksomhedens/afdelingens samlede behov for styrkelse. Jeg har erfaring med at identificere disse og sammensætte den rigtige profil til virksomheden. Her anvendes personprofil analyse værktøjer i samarbejde med personlige samtaler til at sikre at skabe det bedste match til virksomheden.  


Afskedigelse af medarbejdere er ofte en svær proces, men det kan gøres på en værdig måde, hvor man som ansvarlig virksomheden hjælper medarbejderen godt videre på vej til nye udfordringer og sikrer at den tidligere medarbejder re-orienteres imod arbejdsmarkedet. Et forløb hvor der bl.a. arbejdes med: cv skrivning, identificering af styrker og udviklingsmuligheder, samt bearbejdning af den forandring der er i en afskedigelse. 


Ledelse:

Erfaring med opbygning af afdeling, samt ledelse af medarbejdere. Erfaring med mødelelse i komplekse og konfliktfyldte situaitoner. Erfaring med teamledelse på tværs af faggrænser. Erfaring som bestyrelsesmedlem, både med opstart af virksomhed og i en eksisterende organisation. Jeg sidder i bestyrelsen i Dansk PsykoterapeutforeningOffentlig forvaltning:

Endvidere har jeg erfaring i arbejdet med mennesker der har udfordringer enten social, psykisk, fysisk, misbrug, traumer, hjemløshed mv. Arbejdet har omhandlet at finde de ressourcer som de selv har mistet troen på og håbet om; samt overvinde barrierer og motivere til forandring i et ellers ofte meget fastlåst tanke mønster, samt udarbejde en plan der kan skabe fremdrift. Der arbejdes bl.a. også med konflikthåndtering i forbindelse med at have myndighedsrollen både hos den medarbejder der sidder med rollen og i udførelsen af rollen overfor borger, således at den forbliver professionel.  


Bestyrelse:

Jeg har erfaring som bestyrelses medlem, hvor vi opstartede et midlertidigt botilbud (Service Lovens paragraf 107 tilbud). Frivilligt arbejde

Jeg er tidligere rådgiver i Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS), hvor jeg talte med børn, unge og voksne der enten selv lider af spiseforstyrrelse og/eller selvskade; eller pårørende.


Tidligere mentor i et team af mentorer for gruppe unge fyre med anden etnisk baggrund end dansk bosiddende i Kokkedal. Formålet var at få dem til at integrere dem i det danske samfund, samt undgå bandekriminalitet. Dette blev gjort gennem opstart af deres egen virksomhed.


Gadeplans medarbejder for hjemløse i Dublin, Irland. 

Faced with the invetiable change

The choice was mine

I could fight until my soul was weary

Or let go of all resistance

And create something new 

In my changed world

- Dean Jackson


inEssence v. Mette Sina